OBSŁUGA ZWROTÓW POSPRZEDAŻOWYCH


Oferta Buster w zakresie obsługi zwrotów posprzedażowych obejmuje:

  • Odzyskiwanie materiałów 
  • Dekompletacja
  • Segregacja
  • Rejestrowanie 
  • Raportowanie 
  • Magazynowanie 
  • Utylizacja materiałów 
  • Gospodarowanie zwrotami 
  • Przepakowanie 
  • Znakowanie materiałów