KONTAKT

"BUSTER"
Dane do faktury
(Smak Polskiej Tradycji jest właścicielem marki BUSTER):

Smak Polskiej Tradycji Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 23a 
05-840 Brwinów
NIP: 534 21 00 693

KRS: 0000131862 
XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000 zł

Zapytania Ofertowe

Cezary Czajkowski
GSM 607 103 703